Michał Paszkowski

Efektywny przedsiębiorca

O mnieo mnie zawodowo

Obecnie prowadzę działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej - świadczę usługi dostępu do Internetu. 

Więcej tutaj: www.bor-wan.pl 

Wcześniej pracowałem w administracji samorządowej.Rozbudowuję i inwestuję w infrastrukturę telekomunikacyjną
Lubię wyzwania
Stawiam sobie cele i realizuję jeo mnie prywatnie

Urodziłem się 28 marca 1982 r. i wychowałem w Tchórzewie-Kolonii. Obecnie mieszkam w Borkach. Ukończyłem Wydział Ekonomii na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

Mam żonę Annę, syna Mateusza i córkę Alicję.