Michał Paszkowski

Efektywny przedsiębiorca

Światłowód w Zespole Szkół w Suchowoli

Udało się zakończyć kolejną inwestycję. Tym razem w miejscowości Suchowola, został doprowadzony światłowód z węzła telekomunikacyjnego do Zespołu Szkół aż do punktu dostępowego, znajdującego się na dachu budynku. Nie byłoby to możliwe dzięki Wójtowi Gminy Wohyń.

Serdecznie podziękowania kieruję do Wójta Gminy Wohyń Pana Tomasza Jurkiewicza i Dyrektora Zespołu Szkół w Suchowoli Pana Andrzeja Iwanejko za otwartość we wdrażaniu nowych technologii i wspieraniu przedsiębiorczości. To dzięki Panów życzliwości i uprzejmości udało się zakończyć inwestycję i wykonać przyłącze światłowodowe. Dzięki tej współpracy, szkoła będzie miała zapewniony darmowy szerokopasmowy dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s a mieszkańcy miejscowości Suchowola, szybki i stabilny dostęp do Internetu.


mp