Michał Paszkowski

Efektywny przedsiębiorca

Internet po światłowodzie w Czemiernikach


Dzięki przychylności władz Gminy Czemierniki, ruszyła budowa światłowodu w Czemiernikach, tj. został wykonany zaciąg kabla światłowodowego do kanalizacji kablowej Orange. Na moje zlecenie, pracownicy firmy Paweł Zykubek z Łukowa, dokonali tychże prac, wzdłuż ulicy Kockiej i Rynku. Dalsze prace polegające na budowie przyłączy światłowodowych m. in. do Zespołu Szkół w Czemiernikach, planowane są w dniach między 30 lipca a 3 sierpnia. Koszt przyłączenia się dla osób indywidualnych został ustalony na kwotę 369 zł brutto. Zatem zapraszam wszystkich chętnych, którzy będą chcieli skorzystać z Internetu światłowodowego do dokonywania zgłoszeń na mój numer telefonu.
mp